top of page
INFORMACE O SPOLEČNOSTI

SPÁČIL INVESTMENTS
Společnost: Spáčil Investments, s.r.o.
Jednatel: Ing. Jaroslav Spáčil
IČO: 07118210
Sídlo: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 129934.
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Spáčil, spacil@spacilinvestments.cz, +420776789035

Společnost investiční produkty zprostředkovává jako vázaný zástupce registrovaný pod investičním zprostředkovatelem In Investments a.s.., IČ 03002578 zapsané u OR vedeného Městským soudem v Praze spisová značka B 27428. www.ininvest.cz

 

Společnost má podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu povolení k následujícím činnostem od ČNB.

Hlavní investiční služby (§ 4 odst. 2): Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.

Povolené činnosti od České národní banky je možné ověřit na webových stránkách www.cnb.cz.

Společností veřejně poskytované informace jsou určeny výlučně pro informativní účely a nelze je považovat za doporučení k nákupu či prodeji investičních nástrojů ani za žádný druh investičního či jiného poradenství. Zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel či záruka budoucího zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí na kapitálovém trhu je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Ačkoliv veškeré Společností zveřejněné informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné, Společnost neposkytuje žádnou záruku jejich úplnosti či přesnosti a nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím těchto informací.

Pro individuální investiční doporučení či konzultaci nás prosím kontaktujte, rádi se s Vámi setkáme.
Ukážeme si možnosti a příležitosti na trzích s ohledem na Vaše preference.

bottom of page