top of page

Články, komentáře či názory uvedené na těchto webových stránkách mají informativní a edukativní charakter a v žádném případě by neměly být vnímány jako doporučení k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Každý investor je povinen přijmout vlastní informované rozhodnutí o vhodnosti každé investice. Investiční nástroje uvedené v textu nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat.

Pro individuální investiční doporučení, konzultaci, analýzu investičních nástrojů či poskytnutí více informací o možnostech investování a spolupráce s námi, nás prosím kontaktujte.

bottom of page